IMG_1

最新消息

Updated News

《凍土》宣傳片─線索篇

                                                                                                    2019/09/25

《凍土》是這樣開始的...

                                                                                                    2019/09/08

【量身打造】戲劇工作坊開放報名!

                                                                                                    2019/09/08

《阿嬤,笑一個》邀約演出啟動!

                                                                                                    2019/09/08
 2020「臺灣SMASHED教育劇場」計畫正式啟動! 

                                                                                                    2020/05/27
 《凍土》 延期公告

                                                                                                    2020/04/14

最新表演資訊

The  Latest  News

KSAF 2020 橄欖葉劇團 《凍土》
 

橄欖葉劇團再次入選春藝小劇場,
與兩廳院基地計畫《Gap Year》藝術家─陳弘洋合作編劇,
媒合過去犯過殺人罪的更生人,真實且深入的田野調查,
寫出罪犯離開監獄,面對社會與自我救贖的劇本《凍土》。
此劇本也入選2019台灣文學金典獎,
6位實力演員結合橄欖葉核心團隊挑戰創作格局
分享一個關於救贖、罪犯、命運與愛的故事

時間場次|

2020/11/6   19:30
2020/11
/7   14:30、19:30

2020/11/8   14:30

地點|

高雄市立圖書總館B1小劇場

 

購票方式|

兩廳院售票系統

贊助單位

SPONSORS

1/1

劇團地址/

高雄市苓雅區永富街29號5樓之1

E-mail: oliveleaf1207@gmail.com

Tel: 07-334-7795

客服時間: 週一至週五09:30-17:00

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon